Tarieven

Het intakegesprek is gratis. Het tarief van een coachgesprek bedraagt  € 90. Soms is er een mogelijkheid tot vergoeding. Je kunt dit navragen bij je verzekeraar en/of werkgever. Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd.

Vertrouwelijkheid

Onze relatie is gebaseerd op wederzijds respect, gelijkwaardigheid, integriteit  en vertrouwen. Alle informatie die je mij verstrekt is uiteraard volledig vertrouwelijk en blijft tussen ons. Ik deel deze informatie op geen enkele wijze met derden. Ik draag zorg voor vastlegging van de informatie en draag de volledige verantwoordelijkheid om deze gegevens buiten het zicht en bereik van derden te houden. Jij alleen bent degene die ervoor kan kiezen om informatie te verstrekken aan anderen over de inhoud en voortgang van het proces.

Ethische Gedrags Code

Ik werk volgens de richtlijnen van de Ethische Gedrags Code, zoals die wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO). De volledige omschrijving vind je op de website van de NOBCO.